Beleggen in plaats van sparen…?

Is beleggen een goed alternatief voor sparen…?

De rente daalt al jaren in Europa. Lage economische groei, opkoopprogramma’s van de Europese Centrale Bank en een vergrijzende bevolking, allemaal redenen waarom de rente zou zijn gedaald en mogelijk nog verder daalt.

Door de dalende rente hebben obligaties de afgelopen jaren sterk gepresteerd, want bestaande obligaties nemen in waarde toe als de rente op nieuwe obligaties lager wordt.

Van die dalende rente hebben ook banken last, zo wordt er minder rente ontvangen op leningen en hypotheken. Ook daalt het verwachte rendement op obligaties waar ze in beleggen. De rente die banken bieden voor uw spaargeld gaat hierdoor ook omlaag. Is sparen nog wel aantrekkelijk?

Sparen bij een negatieve rente

De rente op spaarrekeningen is richting de winter van 2019 akelig dicht tot het nulpunt afgedaald. Sommige banken hebben al aangegeven dat ze geen negatieve rente zullen rekenen voor spaarrekeningen met minder dan 100.000 euro spaargeld, maar zijn niet wettelijk verplicht zich hieraan te houden.

Bij de Europese Centrale Bank kost het banken sinds september een negatieve rente van 0,50% om daar geld te stallen. Als een bank niet genoeg investeringsmogelijkheden heeft of wanneer de investeringen van de bank ook een negatief verwacht rendement hebben, kan een bank het zich niet veroorloven om een positief rendement op spaarrekeningen te bieden.

Het klinkt gek, maar in zo’n geval kan het zijn dat een bank kiest om negatieve rentes te rekenen om zo minder spaargeld binnen te halen. En dan betaalt u dus rente op uw spaargeld net zoals u rente betaalt als u geld zou lenen.

Wat heeft u dan voor alternatieven?

Ga sparen bij een bank die nog wel rente geeft
Een onderzoek van de Consumentenbond van afgelopen september geeft aan dat zo’n 80% van de consumenten weg gaat bij haar bank wanneer deze negatieve rente gaat rekenen.

Dit zou een enorme verschuiving van vermogen betekenen. Banken die een negatieve spaarrente bieden verliezen een belangrijke bron van kapitaal waarmee ze kunnen investeren.

Geld onder het matras verstoppen

Veel mensen geven aan dat ze bij een negatieve rente thuis hun spaargeld gaan bewaren. Waar geld bij een bank tot 100.000 euro per rekeninghouder onder het depositogarantiestelsel valt, geldt een dergelijke garantie niet voor geld dat thuis onder het matras bewaard wordt.

Weten inbrekers de verstopplek te vinden, is het geld verloren. En dat geld is bovendien erg moeilijk te verzekeren. Daarnaast is het vatbaar voor bijvoorbeeld brand en kan een brandwerende kluis die niet te stelen of kraken is flink in de papieren lopen.

Kortom, het voordeel ten opzichte van een kleine negatieve rente is meestal niet aanwezig.

Beleggen als alternatief

Het verwachte rendement van beleggen is hoger dan dat van sparen. Hoewel beleggingen op korte termijn flink kunnen dalen, was het rendement over langere periodes vrijwel altijd beter dan dat van sparen. Hoe langer u de tijd heeft, hoe kleiner de kans op negatief rendement wordt.

Er zijn ook mogelijkheden om het risico van een beleggingsportefeuille te matigen. Dit kan door een passende mix aan te houden tussen aandelenfondsen en obligatiefondsen. Doordat obligaties (met uitzondering van obligaties met een lange looptijd) over het algemeen minder grote pieken en dalen kennen dan aandelen, zorgen ze voor een stabieler verwacht rendement.

Door iets meer of juist iets minder in aandelen te beleggen kunt u de mate van risico van uw beleggingsrekening zelf bepalen.

Voor noodsituaties of doelen op korte termijn is het altijd handig om wat spaargeld achter de hand te houden. Voor geld dat pas op de langere termijn nodig is, bijvoorbeeld 5 jaar of langer, kunt u overwegen dit te beleggen in een passende verdeling tussen aandelen en obligaties.

Bron: www.brandnewday.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.